Privacybeleid

Oostenrijk Groep vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten, passagiers en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Hoe wij als Oostenrijk Groep persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken, leest u in dit privacy statement.

Voorop staat dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de AVG stelt. We hebben een gedragscode opgesteld voor ons bedrijf. De gedragscode bevat regels die onder meer bepalen dat persoonsgegevens van klanten op een nette en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?
Onze klanten hebben het recht op inzage in de persoonsgegevens die Oostenrijk Groep van u weet. U kunt ons verzoeken om een schriftelijk overzicht te verstrekken van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren als u geen informatie over nieuwe producten of diensten wenst te ontvangen. U kunt daartoe contact met ons opnemen.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft over de (mogelijke) verwerking van gegevens die u betreffen en over de aanpassing, aanvulling of verwijdering ervan.

Wijzigingen
Het is Oostenrijk Groep toegestaan om van tijd tot tijd dit Privacybeleid te wijzigen.